zamów wycenę

Doradcy Internorm

W temacie okien i drzwi wejściowych warto zaufać firmie Internorm oraz naszej obsłudze.

Konsultanci Internorm są dostępni w trakcie każdej fazy obsługowej: podczas projektowania, wykonania oferty, jak i zarządzania budową.

W przypadku pytań należy kontaktować się z osobistym partnerem. Czekamy na Państwa telefon!

Showroom Warszawa
Dariusz Olszewski
Dariusz Olszewski

Dyrektor Sprzedaży

+48 795 407 815

d.olszewski@internorm.com.pl
Piotr Moskal
Piotr Moskal

Doradca Klienta

+48 784 602 189

p.moskal@internorm.com.pl
Paweł Osiejewski
Paweł Osiejewski

Doradca Klienta

+48 602 437 743

p.osiejewski@internorm.com.pl
Piotr Świetlik
Piotr Świetlik

Doradca Klienta

+48 696 772 109

p.swietlik@internorm.com.pl
Showroom Katowice
Tomasz Liszka
Tomasz Liszka

Doradca Klienta

+48 602 351 479

t.liszka@internorm.com.pl
Kontakt dla mediów
Karol Niespodziewański
Karol Niespodziewański

Dyrektor Marketingu

+48 600 316 790

k.niespodziewanski@internorm.com.pl

Umów się na spotkanie

Użyjemy go jedynie w celu umówienia spotkania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IFTM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202020, NIP 527 000 11 18, REGON 011563298 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez IFTM Group sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@internorm.com.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji , adres korespondencyjny, a także w przypadku zawarcia umowy adres zamieszkania, numer PESEL , NIP, nr dowodu osobistego lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania oferty produktowej lub usługowej zgodnie z Państwa wytycznymi a w przypadku zakupu towarów lub usług dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych towarów i usług świadczonych przez administratora a także w celach statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi a także producenci towarów oraz nasi podwykonawcy, w tym w szczególności biura prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencje reklamowe.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w określonych przypadkach także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa zawarta z naszą firmą. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe dla pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych usług i towarów oferowanych przez nas jako Administratora- podstawą prawną do ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi przygotowanie oferty lub wykonanie umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

  • W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa to dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa cywilnego, podatkowego i innych powszechnie obowiązujących.

  • W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wrocław

OKNAR

Adres

Grabiszyńska 212/U8

E-mail

biuro@oknar-wroclaw.pl

Telefon

+48 512 339 357

Dowiedz się więcej
Warszawa

IFTM Internorm

Adres

Wołoska 9A

E-mail

wycena@internorm.com.pl

Telefon

801889987

Dowiedz się więcej
Poznań

CENTRUM OKIEN I DRZWI

Adres

ul. Michałowo 31

E-mail

internorm@centrumokienidrzwi.com

Telefon

+48 509 993 365

Dowiedz się więcej
Rzeszów

BEMARES

Adres

Krakowska 12b

E-mail

internorm@bemares.pl

Telefon

510 218 680

Dowiedz się więcej
Katowice

IFTM Internorm

Adres

Porcelanowa 23

E-mail

katowice@internorm.com.pl

Telefon

32 730 35 82

Dowiedz się więcej
Jak dojechać?

Wjazd od ulicy Domaniewskiej, następnie proszę przejechać przez szlaban na parking

Dwa miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem do salonu

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie trafiło do naszych doradców

Niedługo się z Tobą skontaktujemy aby potwierdzić spotkanie

Salon Internorm

Budynek Platinium III

ul. Wołoska 9A

02-583 Warszawa

Sprawdź, jak dojechać

Zapraszamy

pn-pt od 9:00 do 18:00

sb od 10:00 do 14:00

Umów się na spotkanie

Gdzie kupić?

Odwiedź nasze salony

Kontakt

infolinia

801 88 99 87

Obsługa klienta

Poznaj naszych doradców
Siedziba i adres do korespondencji

IFTM GROUP SP. Z O.O

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Tel. 801 88 99 87

NIP: 527 000 11 18, KRS 0000202020

Kapitał Zakładowy 50.000 PLN